عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه پنجاه و پنجم – دکتر صابری


(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

جلسه ۵۵ ـ چهارشنبه ۲۷ دی ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۷.۷ مگابایت


عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه پنجاه و چهارم – دکتر صابری

saberi44

 

(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

جلسه ۵۴ ـ چهارشنبه ۱۳ دی ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۷ مگابایت

عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه پنجاه و سوم – دکتر صابری

saberi41

 

(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

جلسه ۵۳ ـ چهارشنبه ۶ دی ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۷.۷ مگابایت

عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه پنجاه و دوم – دکتر صابری

saberi37

(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

جلسه ۵۲ ـ چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۵.۴ مگابایت

عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه پنجاه و یکم – دکتر صابری

saberi32

 

(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۸.۴ مگابایت

عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه پنجاهم – دکتر صابری

saberi29

 

(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

جلسه ۵۰ ـ چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۷.۲ مگابایت

عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه چهل و نهم – دکتر صابری

saberi28

 

(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

جلسه ۴۹ ـ چهارشنبه ۸ آذر ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۷.۱ مگابایت

عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه چهل و هشتم – دکتر صابری

saberi27

 

(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

تجلی عشق در کربلا

جلسه ۴۸ ـ چهارشنبه ۱ آذر ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۵.۴ مگابایت

عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه چهل و هفتم – دکتر صابری

saberi26

 

(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

جلسه ۴۷ ـ چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۶ مگابایت

عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه چهل و ششم – دکتر صابری

saberi25

 

(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

جلسه ۴۶ ـ چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۷.۳مگابایت