احیاء تصوّف نعمت اللّهی – جلسه بیست و چهارم – دکتر رضا تابنده


احیای تصوف نعمت اللهی و عکس العمل علما در دوران افشاریه، زندیه و اوائل دوره قاجار

از سری کلاسهای مجازی

  Monday, January 22, 2018 – دوشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۶  
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

  حجم فایل ۱۰.۳ مگابایت


 

احیاء تصوّف نعمت اللّهی – جلسه بیست و سوم – دکتر رضا تابنده

عکس 01

 

 

 

احیای تصوف نعمت اللهی و عکس العمل علما در دوران افشاریه، زندیه و اوائل دوره قاجار

از سری کلاسهای مجازی

  Monday, January 8, 2017 – دوشنبه، ۱۸ دی ماه ۱۳۹۶  
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

 

 حجم فایل ۱۲.۶ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و هشتم – دکتر صابری

saberi46

 

سه شنبه ۵ دی ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۲۰ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و هشتم – دکتر صابری

saberi45

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۸ – چهارشنبه ۶ دی ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۹.۷ مگابایت

احیاء تصوّف نعمت اللّهی – جلسه بیست و دوم – دکتر رضا تابنده

01

 

احیای تصوف نعمت اللهی و عکس العمل علما در دوران افشاریه، زندیه و اوائل دوره قاجار

از سری کلاسهای مجازی

  Monday, December 25, 2017 – دوشنبه، ۴ دی ماه ۱۳۹۶  
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

 

 حجم فایل ۱۲.۴ مگابایت