اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت در فلسفه اسلامی – دکتر صابری

بسم الله الرحمن الرحیم

اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت:
مقصود از اصالت وجود این است که آن حقیقت عینی و واقعیت خارجی که بالبداهه آنرا می پذیریم و به آن اذعان می کنیم، همان وجود است و به بیان دیگر واقعیت خارجی مصداق بالذات وجود است و بالعرض به ماهیت نسبت داده می شود و به عبارت بعدی آنچه متن خارج را پر کرده و بر منشأ آثار است حقیقتاً و بدون هیچ واسطه ای موجود است همان وجود است.

ادامه مطلب

سیری در فلسفه ابن سینا – بخش اول – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

بسم الله الرحمن الرحیم

سخن در باب ابن سینا، یکی از مهمترین فلاسفهء عالم اسلام و ایران می باشد. ابن سینا به حقیقت یک فیلسوف راستین بود. او هرگز مثل اسلاف و متأخرینش فلسفه را با کلام و فقه و عرفان در نیامیخت.

ادامه مطلب

فلسفه فلوطین ـ بخش اول – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

بسم الله الرحمن الرحیم

سخن در باب یک فیلسوف نوافلاطونی سده های قبل از میلاد است. فلوطین متفکری است با منش عرفانی، مهمترین اندیشه های او عبارتند از: وحدت وجود و عقیده دربارهء توحید. صدور و پیدایش موجودات از جانب حق، عالم جسمانی، علم اخلاق و ….

ادامه مطلب

فلسفه ارسطو ـ بخش دوم – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

بسم الله الرحمن الرحیم

سخن درباره مابعدالطبیعه ارسطو می باشد. به جرات می توان گفت سنّت فلسفی ارسطو، قرون متمادی بر جهان حاکم بود. متافیزیک ارسطو یک سنت در فلسفه شد از نوع غامض ترین سیستمهای فلسفی جهان.

ادامه مطلب

فلسفه ارسطو – بخش اول – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

بسم الله الرحمن الرحیم

سخن در باب ارسطو، معلم اول و یکی از فلاسفه بزرگ و طراز اول جهان است. ۳۸۴ سال قبل از میلاد در استاگیرای یونان متولد شد. ۱۷ ساله بود که به آتن رفت و شاگرد افلاطون شد و به عضویت آکادمی او درآمد. ۲۰ سال تمام در آکادمی به تحصیل پرداخت. پس از مرگ افلاطون سفر کرد.

ادامه مطلب

فلسفه افلاطون – بخش دوم – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون می خواهیم بدانیم فلسفه برای افلاطون چه جایگاهی دارد؟ همانگونه که قبلاً اشاره شد، فرا رفتن از ادراک حسی و فرو رفتن روح در خویشتن را بطوری که روح انسان از همه سو دامن از تن بچیند و تنها و مجرّد ماند تا حواس دیگر او را آشفته نسازند و دچار رنج نکنند و آزاد شود و به شناخت چیزی که ثابت و ازلی هست، برسد.

ادامه مطلب

فلسفه افلاطون – بخش اول – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

بسم الله الرحمن الرحیم

افلاطون از بزرگترین فلاسفه جهان است. اگر بخواهیم از شش فیلسوف طراز اول جهان که دارای مکتب ومنظومه فکری هستند نام ببریم، به طور قطع یکی از آنها افلاطون است. فلسفه را باید از افلاطون شروع نمود.

ادامه مطلب

اندیشه های پیش از سقراط – بخش دوم – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

بسم الله الرحمن الرحیم

بحثی پیرامون سیری در اندیشه های پیش از سقراطی داشتیم. یک نگرش کاملا عرفانی که قبل ازسقراط بود، اندیشهء ارفه ای بود. آیین ستایش دیونوسوس dionusus از شرق و شمال یونان به آنجا راه یافت. آیین ویژهء عبادت و ستایش دیونوسوس را یونانیان orgia یا ارگیا نامیده اند. کاملاً اسرارآمیز و عارفانه است.

ادامه مطلب

اندیشه های پیش از سقراط – بخش اول – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

بسم الله الرحمن الرحیم

در این بحث دربارهء یکی ازاندیشه های پیش ازسقراطی سخن می گوییم؛ “پارمنیدس”. او تا پنج سال از اوان جوانی سقراط زنده بوده است و در سال ۴۴۰ قبل ازمیلاد فوت کرده است.

ادامه مطلب

بررسی اندیشه های فلسفی سقراط – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

بسم الله الرحمن الرحیم

در این جلسه دربارهء شفیق ترین و شریفترین و عالیترین انسان زمان خود، یعنی سقراط داد سخن سر می دهیم. سقراطی که مُلهِم است و به کشف راز اروس یا عشق دست یافته است.

ادامه مطلب