حافظ – بخش اول – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

به مناسبت ٢٠ مهر، روز بزرگداشت حافظ

هــــو
١٢١

سخن درباره لسان الغیب جناب حافظ شیرازی است. اهمیت او در این است که اولا همه می دانند سخن او سخن اهل دل است و در یک سنّت معنوی و ادب عرفانی قرار دارد، که کلامش دل را مجروح کرده و جان را شیدا می کند. چرا که او مست دیدار حقّ است:

ادامه مطلب

جناب آقای مظفرعلیشاه کرمانی – بخش دوم – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

مروری بر مهمترین اندیشه های جناب مظفر علیشاه کرمانی:
١- همّت و غیرت:
ایشان می فرمایند؛ بدان که یکی از اسماء حق تعالی شأنُ اسم الغیور است. چنانکه در حدیثی از پیامبر آمده: ” ان سعدا لغیور و انا اغیر من سعد و الله اغیر منی” یعنی همانا سعادت برای غیور است و من غیورتر از هر سعید و خوشبختی هستم و خداوند غیورتر از ماست. بعد در ادامه می فرمایند که غیرت از لوازم محبت و عشق است و در معاملهء محبتِ خداوند و اسم جامع او، غیرت از جانب عبد، همّت و حمیتی است که باعث می شود سالک را بر آنکه هرچه مانع راه محبوب است، از نفس و شیطان و از هر یار بیگانه ای که می خواهد، همه را از میان بردارد.

ادامه مطلب

جناب آقای مظفر علیشاه کرمانی – بخش اول – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

سخن دربارهء العارف بالله و المحقّق بالتنزیه الله، جناب مظفر علیشاه کرمانی است. علت اینکه ایشان را در بحث امشب انتخاب کردیم آنست که ایشان مولوی دوم در عرفان نامیده شده است، که دلایل آنرا حین بحث خواهیم گفت. اسمش ملا محمدتقی کرمانی بود، از علمای سرشناس شهر و واعظ شهیری بود. روزی سر سفره روضهء یکی از بازاریان شهر نشسته بودکه با شمس و کیمیاگر خود، یعنی جناب مشتاق علیشاه روبرو شد.

ادامه مطلب

حضرت مست علیشاه – بخش سوم – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

سخن در باب سیّاح قلندر و جوانمرد کامل عرفان، حضرت آقای مست علیشاه شیروانی بود. تا بدینجا رسیدیم که یک سیّاح و جهانگرد اگر بخواهد سیاحت در آفاق و انفس کند، چه ویژگیهایی میبایست داشته باشد.

ادامه مطلب

حضرت مست علیشاه – بخش دوم – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

سخن در باب اندیشه های بلند عرفانی حضرت آقای مست علیشاه شیروانی بود. در جلسه گذشته از توحید و انس و عشق الهی گفتیم. به مقام احسان می رسیم. قبل از آنکه نظرگاه ایشان را در باب این مقام بیان کنیم، شایسته است بگوییم این جهانگرد و عارف بزرگ، خود مجسمه حسن یا احسان الهی بود.

ادامه مطلب

حضرت مست علیشاه – بخش اول – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

سخن در باب سیاح ازل و ابد و وجه الله اعظم، حضرت آقای مست علیشاه شیروانی است. جناب زین العابدین شیروانی در سال ۱۱۹۴ در شماخی آذربایجان متولد شد. تا ۱۷ سالگی در عراق نزد پدرش و سایرعلماء مشغول تحصیل بود.

ادامه مطلب

حضرت سعادت علیشاه اصفهانی – بخش سوم – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

یکی از پیچیده ترین مسایلی که در فلسفه و عرفان و کلام به آن پرداخته شده است؛ جبر و اختیار است. حضرت سعادت علیشاه اصفهانی این مسأله را به ظرافت تمام حل نموده است. فرمایشی حضرت آقای سعادت علیشاه اصفهانی به جناب سلطان علیشاه در مورد جبر و اختیار دارد که شنیدنی است:

ادامه مطلب

حضرت سعادت علیشاه اصفهانی – بخش دوم – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

سخن در اندیشه های بلند عرفانی بدرالاصفیا و کهف الواصلین حضرت سعادت علیشاه اصفهانی بود. به مسأله ولایت و عشق از نگاه ایشان پرداختیم. دیدیم که چگونه عقل کامل الهی، حجّت حق و دارای لطیفه سیّاریه انسانی و رشته ولایت که ما را به خداوند ملحق می کند، تنها راه نجات و رستگاری توصّل به این قدرت علوی و ولوی است.

ادامه مطلب

حضرت آقای سعادت علیشاه اصفهانی – بخش اول – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

در این بحث، از ماه منیر الهی، نور ولایت حقّه علوی، مقرّب درگاه الهی، قطب غیور و مظلوم عالم عرفان، حضرت زین العارفین و مرشدالواصلین، سعادت علیشاه اصفهانی، سخن به میان می آوریم.

ادامه مطلب

حضرت مجذوب علیشاه همدانی – بخش دوم – دکتر صابری

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

سخن در احوالات و اندیشه های عارفانه حضرت مجذوب علیشاه همدانی بود. او به سالک و جوینده حق که اکثر اوقات مشغول و مستغرق در او بود توجه داشت. این توجه قلبی بود. چرا که سالک هم با حضور قلب بود. این ایام مداومت و مواظبت انس با ذکر حق موجب ازدیاد محبت الهی می شد.

ادامه مطلب