موت از نگاه عرفا – دکتر صابری

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

یکی از تأویلات و تعبیرات که در تصوّف اسلامـی بکار رفتـه است، واژه مرگ و زندگی است. برای عدّه ای، مرگ تجربهء وحشتناکی است. جهان کاروانسرایی است تنگ در بیابان، کاروانسرایی تنگ و تاریک. ما از دری وارد می شویم و از در دیگر خارج می شویم و وارد بیابان بی پایانی می شویم.

ادامه مطلب

سوز و گداز عاشقانه و بلا – دکتر صابری

(از سری کلاسهای مجازی)

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سخن در باب سوز و گدازعاشقانه است. غالب ما در بچگی روی دفتر نقاشی خود یک تیر پیکان دار را که نشانه عشق است، وسط قلبی که نشـانه عاشقـی است می کشیـدیم.

ادامه مطلب

مراتب عشق – دکتر صابری

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

حقیقت عشق بطور مطلق همه چیز را پر کرده است و تمام اشیاء غلغله ای در وجود خود از عشق دارند. عشق ابتدا در اول معشوق خود ظهور و رنگ حقیقت می دهد. پس معشوق الهی خود اول عاشق خداست.

ای غمزده یار غمگذار من باش

در خلوت انس رازدار من باش

ادامه مطلب

هیبت و انس، میوهء قبض و بسط – دکتر صابری

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

سخن درباره هیبت و انسی است که میوه و ثمرهء قبض و بسط است. هیبت و انس دو حال حقیقی سالکین الی الله است.

ابتدا از هیبت می گوییم. هیبت نتیجـه قبـض و گرفتگـی دل سالک است. هیبت از حال حیرتی بوجود می آید که عقل سالک از بیان چیزی که او با دل دیده است قاصر است.

ادامه مطلب

نی فراق – دکتر صابری

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

بشنـو ایـن نـی چـون شکایت می‌کند                      از جــداییــها حــکایــت می‌کنـــد

کــز نیستـان تـا مـرا ببــریــده‌انــد                     در نفیــرم مــرد و زن نالیــده‌اند

سینـه خـواهم شـرحه شرحه از فراق                      تا بگــویــم شـــرح درد اشتیـــاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش                     باز جــویـد روزگــار وصل خویش

ادامه مطلب

سماع صوفیانه – دکتر صابری

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

بحث درباره سَماع صوفیانه است، سَماع یا سِماع از مصدر فِعال است و به معنی شنیدن است البته سُماع هم گفته اند و درست می باشد. امّا مَجازاً عدّه ای آنرا به معنای وجد و حال رقص و سرور آواز خوش دانسته اند. در “فرهنگ اصطلاحات عرفانی” آمده است؛ سَماع، آوازیست که حال شنونده را بی اختیار منقلب می کند و همان صوت یا ترجیع بندی است الهی. پس این آواز با آوازی که غِنا یا آوازه خوانی باشد متفاوت است.

ادامه مطلب

معاویه و شیطان – دکتر صابری

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

داستانی تمثیلی مولوی (ره) بنام “معاویه و ابلیس” در مثنوی دارد.

نفس آدمی وقتی به مراتب مادون و مادّی توجّه می کند و دنبال تمنیات و امیال حیوانی است؛ همو “امّاره بالسّوء” است.

ادامه مطلب

داستانهای لیلی و مجنون – دکتر صابری

(از سری کلاسهای مجازی)

هــــو
١٢١

اجازه دهید قبل از اینکه موضوع لیلی و مجنون را در عرفان طرح کنم، بحث گذشته را تمام کنم.

در بحث قبل گفتیم مقامی که درویش سالک، عاشقانه با سگ کوی دوست انس می گیرد، مقامی است که او خود را با چیزهایی که به معشوق تعلّق دارد تسلّی می دهد. اما مقامی که او خود را خاک کف پای سگ کوی دوست می بیند، مقامی است که او بر اثر تجلّی، خود را خاک دیده است، همانگونه که حضرت ابراهیم خود را در پیشگاه الاهی خاک و خاکستر دید. (تورات سفر پیدایش، ۲۷:۱۸)

ادامه مطلب