شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و هشتم – دکتر صابری

saberi46

 

سه شنبه ۵ دی ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۲۰ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و هشتم – دکتر صابری

saberi45

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۸ – چهارشنبه ۶ دی ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۹.۷ مگابایت

عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه پنجاه و چهارم – دکتر صابری

saberi44

 

(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

جلسه ۵۴ ـ چهارشنبه ۱۳ دی ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۷ مگابایت