آشنایی با تاریخ تصوف – جلسه دوم – دکتر رضا تابنده

 

مرکز اسلامی مفید، تورنتو، کانادا

Thursday, February 23, 2017 – پنجشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۵

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۶ مگابایت

آشنایی با تاریخ تصوف – جلسه اول – دکتر رضا تابنده

 

دکتر رضا تابنده – آشنایی با تاریخ تصوف – جلسه اول

مرکز اسلامی مفید، تورنتو، کانادا

Thursday, January 26, 2017 – پنجشنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۵

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۷.۵ مگابایت