تصوف و شعراى عارف اسلام – جلسه دوم – دکتر رضا تابنده

 

فایل به زبان انگلیسی

ادبیات فارسى و ارتباط ان با عرفان – غزل و قصیده چیست؟ و ساختار شعر

موزه آقاخان شهر تورنتو کانادا

 Sunday, February 07, 2016 – یکشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید (حجم فایل ۲۶.۱ مگابایت)

برای دانلود فایل PDF مجموعه عکسهای جلسه اینجا کلیک کنید (حجم فایل ۴.۸ مگابایت)

تصوف و شعراى عارف اسلام – جلسه اول – دکتر رضا تابنده

 

فایل به زبان انگلیسی

مقدمه اى بر تصوف و تشکل عرفان اسلامى – موزه آقاخان شهر تورنتو کانادا

 Sunday, January 31, 2016 – یکشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۴ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید (حجم فایل ۷.۹ مگابایت)

برای دانلود فایل PDF مجموعه عکسهای جلسه اینجا کلیک کنید (حجم فایل ۳.۱ مگابایت)